Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Kadencja 2021 – 2024

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Piotr – Starszy Cechu
 • Modzelewski Janusz – Podstarszy Cechu
 • Głowacki Tomasz – Podstarszy Cechu
 • Celmer Jerzy – Skarbnik Zarządu
 • Kazaniecka Magdalena – Sekretarz Zarządu
 • Grochowalski Jarosław – Członek Zarządu
 • Głowacki Tomasz – Członek Zarządu
 • Hadrysiak Andrzej – Członek Zarządu
 • Wrzesień Aleksandra – Członek Zarządu
 • Pokojski Adam – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Dembiński Janusz – Przewodniczący
 • Szczechowicz Kazimierz – Z-ca Przewodniczącego
 • Schodowska Danuta – Sekretarz
 • Pokrant Mariusz – Członek
 • Witkowski Jan – Członek

Sąd Cechowy

 • Wierzbowski Józef – Przewodniczący
 • Kalinowski Eugeniusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Niewiarowski Mirosław – Sekretarz
 • Jabczyńska Maria.– Członek
 • Piasecki Ryszard – Członek

Zarząd Cechu według kadencji

/ Kadencja 2017 – 2021 / / Kadencja 2013 – 2017 / Kadencja 2009 – 2013 / Kadencja 2005 – 2009 / Kadencja 2001 – 2005 /

Kadencja 2017 – 2021

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
 • Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
 • Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
 • Celmer Jerzy – Skarbnik Zarządu
 • Szczechowicz Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 • Grochowalski Jarosław – Członek Zarządu
 • Niewiarowski Mirosław – Członek Zarządu
 • Modzelewski Janusz – Członek Zarządu
 • Witkowski Jan – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Dembiński Janusz – Przewodniczący
 • Pokrant Mariusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Schodowska Danuta – Sekretarz
 • Kołkowski Krzysztof – Członek
 • Szałek Wanda – Członek

Sąd Cechowy

 • Pokojski Adam – Przewodniczący
 • Wierzbowski Józef – Z-ca Przewodniczącego
 • Zielińska Bernarda – Sekretarz
 • Kalinowski Eugeniusz – Członek
 • Piasecki Ryszard – Członek

Kadencja 2013 – 2017

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
 • Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
 • Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
 • Celmer Jerzy – Skarbnik Zarządu
 • Szczechowicz Kazimierz – Sekretarz Zarządu
 • Grochowalski Jarosław – Członek Zarządu
 • Niewiarowski Mirosław – Członek Zarządu
 • Wardaliński Feliks – Członek Zarządu
 • Witkowski Jan – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Modzelewski Janusz – Przewodniczący
 • Pokrant Mariusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Schodowska Danuta – Sekretarz
 • Kołkowski Krzysztof – Członek
 • Szałek Wanda – Członek

Sąd Cechowy

 • Pokojski Adam – Przewodniczący
 • Wierzbowski Józef – Z-ca Przewodniczącego
 • Zielińska Bernarda – Sekretarz
 • Kalinowski Eugeniusz – Członek
 • Piasecki Ryszard – Członek

Kadencja 2009 – 2013

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
 • Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
 • Bartkowski Karol – Podstarszy Cechu
 • Ludwiszewski Marek – Skarbnik Zarządu
 • Frelik Arkadiusz – Sekretarz Zarządu
 • Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
 • Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu
 • Pokojski Franciszek – Członek Zarządu
 • Szczechowicz Kazimierz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
 • Dembiński Janusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Celmer Jerz – Sekretarz
 • Hryniewicz Aurelia – Członek
 • Pokrant Mariusz – Członek

Sąd Cechowy

 • Wierzbowski Józef – Przewodniczący
 • Bytniewski Stanisław – Z-ca Przewodniczącego
 • Zielińska Bernarda – Sekretarz
 • Szałek Wanda – Członek
 • Piasecki Ryszard – Członek

Kadencja 2005 – 2009

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
 • Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
 • Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
 • Ludwiszewski Marek – Skarbnik Zarządu
 • Dziurlikowska Paulina – Sekretarz Zarządu
 • Bartkowski Karol – Członek Zarządu
 • Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
 • Frelik Arkadiusz – Członek Zarządu
 • Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
 • Dembiński Janusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Celmer Jerzy – Sekretarz
 • Chojnacka Barbara – Członek
 • Wardaliński Feliks– Członek

Sąd Cechowy

 • Kilinikowska Monika – Przewodniczący
 • Szczechowicz Kazimierz – Z-ca Przewodniczącego
 • Zielińska Bernarda – Sekretarz
 • Niewiarowski Mirosław – Członek
 • Pokrant Mariusz – Członek

Kadencja 2001 – 2005

Zarząd Cechu

 • Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
 • Popławski Mikoła – Podstarszy Cechu
 • Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
 • Bartkowski Karol – Skarbnik Zarządu
 • Wierzbowski Józef – Sekretarz Zarządu
 • Dziurlikowska Paulina – Członek Zarządu
 • Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
 • Grabowski Leszek – Członek Zarządu
 • Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
 • Modzelewski Janusz – Z-ca Przewodniczącego
 • Koszykowska Maria – Sekretarz
 • Chojnacka Barbara – Członek
 • Dembiński Janusz– Członek

Sąd Cechowy

 • Ludwiszewski Marek – Przewodniczący
 • Zielińska Bernarda – Z-ca Przewodniczącego
 • Szałek Wanda – Sekretarz
 • Suleński Henryk – Członek
 • Syrocki Wiesław – Członek