Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

O cechu

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Cech posiada osobowość prawną.
Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle /Dz.U.Nr 17 poz.92, z 1997 r. poz 769 i 770, z 2001 r. Nr. 129 poz.1445/, oraz na podstawie własnego Statutu.