Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Nauka zawodu w rzemiośle zapewnia przyszłość? zacznij już dziś,


Dyplomy kwalifikacyjne są honorowane w całej Unii Europejskiej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Toruniu
zaprasza młodzież do podjęcia nauki w roku szkolnym 2021/2022


Linki do materiałów

ZRP Animacja CEIDG

Kształcenie zawodowe w rzemiośle


Kształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy

Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła

więcej http://szkola.zdz.torun.pl/nowaCech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu zachęca młodzież do podjęcia ,nauki zawodu, dającej możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych z tytułem czeladnika lub mistrza,

Jak odbywa się nauka zawodu?

Należy zacząć od spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego między młodocianym, a szkolącym rzemieślnikiem.

Poza praktyczną nauką zawodu w zakładzie rzemieślnika, młodociany zobowiązany jest do dokształcania teoretycznego w szkolonym zawodzie, którą może realizować w formie nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Toruniu bądź w formie kursu organizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu

Program kursowy daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób wykazujących się odpowiednim stażem pracy w zawodzie, młodociani i pełnoletni.

Praktyczna nauka zawodu u rzemieślnika trwa 3 lata we wszystkich zawodach,

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym, składanym przed komisją izby rzemieślniczej, po zdaniu którego uczeń otrzymuje świadectwo czeladnicze.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktycznej nauki zawodu?

Przyjdź do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 9/11 lub zadzwoń: (56) 65 222 71