Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Toruniu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z platformą Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jest to nowa wielojęzyczna platforma cyfrowa za pośrednictwem, której obywatele z całej Europy będą mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to obywatelom – po raz pierwszy na szczeblu UE – przedstawianie swoich pomysłów, komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeń i uczestniczenie w nich.

Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w Konferencji na kilka sposobów – na platformie będzie można zgłosić oraz promować swoje wydarzenia, dzielić się pomysłami, znaleźć interesujące wydarzenie organizowane w okolicy i zapoznać się z opiniami innych Europejczyków. Komisja Europejska zachęca do aktywnego udziału w Konferencji poprzez organizację wydarzeń, debat oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami dotyczącymi przyszłości Europy.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest projektem Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, jednak głównymi prowadzącymi są obywatele. Konferencja ta jest cyklem debat, paneli i dyskusji organizowanych przez obywateli, które umożliwią mieszkańcom z całej Unii Europejskiej dzielenie się pomysłami i kształtowanie naszej wspólnej przyszłości.

Celem Konferencji jest dotarcie do wszystkich obywateli UE i wzmacnianie więzi między Europejczykami a instytucjami, które im służą. Do udziału zachęcani są wszyscy obywatele, a w szczególności ludzie młodzi oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ pl/ip_21_1065 Komunikat prasowy: https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/pl/IP_21_1764

Z poważaniem
Karolina Sukniak
Asystentka Zarządu
Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz
tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl