tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (xx) xx-xxx-xx (Szkolenia)

rozpisane kadencjami

Władze Cechu

Kadencja  20172021

Zarząd Cechu

1 .  Hadrysiak  Andrzej           – Starszy  Cechu

2 . Jabczyńska  Maria             – Podstarsza Cechu

3 . Pokojski  Franciszek          – Podstarszy  Cechu

4 . Celmer  Jerzy                      – Skarbnik    Zarządu

5 . Szczechowicz  Kazimierz  – Sekretarz Zarządu

6 . Grochowalski  Jarosław   – Członek   Zarządu

7 . Niewiarowski  Mirosław  – Członek  Zarządu

8 . Modzelewski Janusz        – Członek  Zarządu

9 . Witkowski  Jan                 – Członek Zarządu

Komisja  Rewizyjna

1 . Dembiński  Janusz         – Przewodniczący

2 . Pokrant      Mariusz       – Z-ca Przewodniczącego

3 . Schodowska Danuta     – Sekretarz

4 . Kołkowski  Krzysztof    – Członek

5 . Szałek   Wanda              – Członek

Sąd  Cechowy

1 . Pokojski   Adam              –    Przewodniczący

2 . Wierzbowski  Józef       – Z-ca Przewodniczącego

3 . Zielińska   Bernarda     – Sekretarz

4 . Kalinowski  Eugeniusz – Członek

5 . Piasecki    Ryszard        – Członek

 

Władze Cechu

Kadencja 2013 – 2017 r.

Zarząd Cechu
1. Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
2. Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
3. Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
4. Celmer Jerzy – Skarbnik Zarządu
5. Szczechowicz Kazimierz – Sekretarz Zarządu
6. Grochowalski Jarosław – Członek Zarządu
7. Niewiarowski Mirosław – Członek Zarządu
8. Wardaliński  Feliks – Członek Zarządu
9. Witkowski Jan – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1. Modzelewski Janusz – Przewodniczący
2. Dembiński Janusz – Z-ca Przewodniczącego
3. Schodowska Danuta – Sekretarz
4. Kołkowski Krzysztof – Członek
5. Szałek Wanda – Członek
Sąd Cechowy
1. Pokojski Adam – Przewodniczący
2. Wierzbowski Józef – Z-ca Przewodniczącego
3. Zielińska Bernarda – Sekretarz
4. Kalinowski Eugeniusz – Członek
5. Piasecki Ryszard – Członek

Władze Cechu

Kadencja 2009 – 2013 r.

Zarząd Cechu
1. Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
2. Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
3. Bartkowski Karol – Podstarszy Cechu
4. Ludwiszewski Marek – Skarbnik Zarządu
5. Frelik Arkadiusz – Sekretarz Zarządu
6. Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
7. Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu
8. Pokojski Franciszek – Członek Zarządu
9. Szczechowicz Kazimierz – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
1. Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
2. Dembiński Janusz – Z-ca Przewodniczącego
3. Celmer Jerzy – Sekretarz
4. Hryniewicz Aurelia – Członek
5. Pokrant Mariusz – Członek

 

Sąd Cechowy
1. Wierzbowski Józef – Przewodniczący
2. Bytniewski Stanisław – Z-ca Przewodniczącego
3. Zielińska Bernarda – Sekretarz
4. Piasecki Ryszard – Członek
5. Szałek Wanda – Członek

Władze Cechu

Kadencja 2005 – 2009 r.

Zarząd Cechu
1. Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
2. Jabczyńska Maria – Podstarsza Cechu
3. Pokojski Franciszk – Podstarszy Cechu
4. Ludwiszewski Marek – Skarbnik Zarządu
5. Dziurlikowska Paulina – Sekretarz Zarządu
6. Bartkowski Karol – Członek Zarządu
7. Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
8. Frelik Arkadiusz – Członek Zarządu
9. Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
1. Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
2. Dembiński Janusz – Z-ca Przewodniczącego
3. Celmer Jerzy – Sekretarz
4. Chojnacka Barbara – Członek
5. Wardaliński Feliks – Członek

 

Sąd Cechowy
1. Kilinikowska Monika – Przewodniczący
2. Szczechowicz Kazimierz – Z-ca Przewodniczącego
3. Zielińska Bernarda – Sekretarz
4. Niewiarowski Mirosław – Członek
5. Pokrant Mariusz – Członek

Władze Cechu

Kadencja 2001 – 2005 r.

Zarząd Cechu
1. Hadrysiak Andrzej – Starszy Cechu
2. Popławski Mikołaj – Podstarszy Cechu
3. Pokojski Franciszek – Podstarszy Cechu
4. Bartkowski Karol – Skarbnik Zarządu
5. Wierzbowski Józef – Sekretarz Zarządu
6. Dziurlikowska Paulina – Członek Zarządu
7. Gawryś Andrzej – Członek Zarządu
8. Grabowski Leszek – Członek Zarządu
9. Kalinowski Eugeniusz – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
1. Dziwulski Kazimierz – Przewodniczący
2. Modzelewski Janusz – Z-ca Przewodniczącego
3. Koszykowska Maria – Sekretarz
4. Chojnacka Barbara – Członek
5. Dembiński Janusz – Członek

 

Sąd Cechowy
1. Ludwiszewski Marek – Przewodniczący
2. Zielińska Bernarda – Z-ca Przewodniczącego
3. Szałek Wanda – Sekretarz
4. Suleński Henryk – Członek
5. Syrocki Wiesław – Członek

 

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title