tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (xx) xx-xxx-xx (Szkolenia)

Szkolenia i Webinaria

……………………………..

Szanowni Państwo,

na prośbę Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, prof. Jana Klimka, przesyłamy w załączeniu zaproszenie do udziału w seminarium naukowym pn. Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego rozwoju, które zostało zorganizowane przez Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Termin: 14.04.2021 r., godz. 9:30 w formie online, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. 

Link do rejestracji: 

https://forms.office.com/r/sv07viCJK1

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af65172cc91194973bacfc76d314465d4%40thread.tacv2/1615456848163?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%224c57d292-3e8a-46dd-a08c-360cd1863e17%22%7d

Zapraszamy do udziału oraz rozpowszechnienia informacji wśród zrzeszonych.

Z poważaniem

Karolina Sukniak

Asystentka Zarządu

  Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl

……………………………….

Webinaria dla rzemieślnikówUrząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP, potwierdził gotowość zorganizowania we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego webinariów dedykowanych rzemieślnikom.

26.03.2021 r. odbyło się w tej sprawie spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli ZRP, UP RP oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

Ustalenia ze spotkania:

 • zostaną zorganizowane dwa webinaria: pierwsze w maju 2021 r. (planowane 20 maja 2021 r. godz. 10.00), drugie we wrześniu 2021 r.;
 • webinaria ze względu na grupę docelową (rzemieślnicy – przedsiębiorcy o ograniczonym czasie na udział w spotkaniach) będą trały 1,5 godziny, w tym obejmować będą sesję pytań i odpowiedzi; będą wprowadzały w świat własności intelektualnej i zostaną zrealizowane na przykładach biznesowych; mają przekonać rzemieślników, że patenty, rejestracja znaków towarowych czy przemysłowych i inne formy ochrony własności intelektualnej są potrzebne, mogą wspierać rozwój firmy oraz wymiernie zwiększać zyski;
 • webinaria będą miały charakter zamkniętych – tylko dla członków izb rzemieślniczych z sieci ZRP;
 • dla uatrakcyjnienia webinariów oraz zbliżenia się do świata rzemiosła, zespół szkoleniowców UP RP otwarty jest na przykłady z naszego środowiska, z różnych branż rzemieślniczych; jeśli macie Państwo jakiekolwiek pomysły lub konkretne zagadnienia, które chcielibyście przekazać UP RP, bardzo prosimy o sygnał. Mogą być zanonimizowane i uogólnione.
 • drugie z webinariów może mieć charakter ciągu dalszego w stosunku do pierwszego i tym samym być dedykowane tej samej grupie rzemieślników lub seminarium powtarzającego treści dla nowej grupy odbiorców. Zdecydujemy o tym na bieżąco, odpowiednio do wniosków z pierwszego webinarium i zapotrzebowania naszych organizacji;
 • UP RP jest otarty na dalszą współpracę i kolejne podobne inicjatywy.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród zrzeszonych rzemieślników informacji o webinarium zaplanowanym na 20 maja 2021 r. (w przedziale 10.00 – 12.00).

  Link do łączenia się zostanie przekazany  na kilka dni przed spotkaniem.

Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji publikowanych na stronie UP RP:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje

https://uprp.gov.pl/pl/publikacje

https://uprp.gov.pl/pl/platforma-edukacyjna

Z poważaniem

Karolina Sukniak

Asystentka Zarządu

  Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl

…………………………………

W załączeniu przesyłamy prezentację dotyczącą ochrony własności intelektualnej opracowaną przez Urząd Patentowy RP.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Ochrona własności intelektualnej dla polskiego rzemiosła (25.03.2021)

Z poważaniem

Karolina Sukniak

Asystentka Zarządu

  Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 11; 85-098 Bydgoszcz

tel. 52 322 12 77 Fax. 52 322 14 23
e-mail: sekretariat@izbarzem.pl

…………………………….

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o aktualnie realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju cyklach szkoleń on-line na temat Tarczy Finansowej 2.0.

Podczas szkoleń prezentowane są m.in. najważniejsze założenia Tarczy Finansowej 2.0, możliwości otrzymania pomocy finansowej oraz warunki składania wniosków o wsparcie.

Webinaria są bezpłatne i trwają około 60 minut i są dostępne dla każdej osoby, która zapisze się za pomocą formularza.

Zachęcamy do udziału.

Zapisy na szkolenia: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-2-0/

Z poważaniem

Izabela Goślińska

Starszy Specjalista ds.promocji i przedsiębiorczości

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 349-35-06, fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl

……………………………

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż bierzemy udział w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Uniwersytet Warszawski.

W związku, z tym zapraszam zainteresowanych spośród Państwa do udziału w szkoleniu.

 

Poniżej szczegóły szkolenia:

TEMAT : Marketing inicjatyw lokalnych.

W ramach Projektu prowadzone będą 15-godzinne kursy e-learningowe. Pojedynczy kurs odpowiadał będzie jednemu z czterech obszarów tematycznych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości konsultacji indywidualnych. Kurs z zakresu praktycznych zastosowań marketingu, dedykowany osobom realizującym projekty na rzecz tworzenia i promocji oferty związanej ze społecznością lokalną (np. produkty turystyczne, wydarzenia kulturalne, sportowe, festyny i in.). Szkolenie tych osób może się przyczynić m.in. do wzrostu kompetencji w obszarze wykorzystywania metod i narzędzi marketingowych do realizacji założonych celów.

Zajęcia są podzielone na 4 moduły tematyczne, omawiające podstawowe obszary kompetencji:

Moduł 1: Od produktu do marki – mechanizmy marketingu miejsc

Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc

Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc

Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych

Moduł 1: Od produktu do marki-mechanizmy marketingu miejsc – celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz metody tworzenia budowania wizerunku regionu. W programie zajęć uwzględniono:

 1. Specyfika marketingu miejsc
 2. Mieszanka marketingowa w marketingu miejsc
 3. Proces planowania marketingowego
 4. Tworzenie marek terytorialnych
 5. Ocena i pomiar działalności marketingowej

Moduł 2: Nowoczesne metody komunikacji w marketingu miejsc – celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat narzędzi komunikacji w marketingu oraz praktyczną umiejętność korzystania z nich. W zakres tematyczny szkolenia wejdzie:

 1. Tworzenie planów promocji w marketingu miejsc
 2. Metody komunikacji w marketing miejsc: charakterystyka, wady i zalety
 3. Nowe media w marketingu miejsc
 4. Inbound marketing, active advertising, influencer marketing

 Moduł 3: Partnerstwo w marketingu miejsc – Celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat metod nawiązywania i tworzenia współpracy regionalnej. W trakcie zajęć omówione będzie:

 1. Tworzenie produktów sieciowych
 2. Inicjowanie i zarządzanie relacjami partnerskimi
 3. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi
 4. Marketing relacyjny i lojalnościowy w marketingu miejsc

Moduł 4: Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych – celem realizacji modułu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji wydarzeń regionalnych. Na zajęciach zostanie omówione:

 1. Event jako produkt marketingowy
 2. Tworzenie pomysłów na eventy
 3. Wybór grup docelowych i określanie celów eventów marketingowych
 4. Planowanie cyklu życia oraz organizacji eventu marketingowego
 5. Komunikacja marketingowa eventów
 6. Pomiar skuteczności i efektywności eventów

Formuła: Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w formie hybrydowej: częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. „Szkolenia”.

Czas trwania kursu (jednego modułu) to 15 godzin dydaktycznych.

Uczestnik: Osoba pełnoletnia z minimum średnim wykształceniem (potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły średniej).

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu – przekażę wszystkie niezbędne informacje organizacyjne (zapis na szkolenie, regulamin).

Pozdrawiam,

Bartosz Nogala

Specjalista ds.szkoleń

Kujawsko-Pomorskiej Izby

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

85-098 Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 11,

tel. 52 321 37 66, 693 527 972 fax. 52 322-14-23

www.izbarzem.pl, e-mail: szkolenia@izbarzem.pl

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title