tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (xx) xx-xxx-xx (Szkolenia)

Jak założyć własną firmę?

Rejestracja firmy

Aby zarejestrować firmę trzeba udać się do urzędu gminy i wypełnić druk CEIDG-1 lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Od 1 lipca 2011 roku procedura rejestracji firmy rozpoczyna się od wejścia na stronę http://firma.gov.pl, gdzie należy wprowadzić wszystkie dane personalne oraz te dotyczące zakładanej działalności. Na ich podstawie generowany jest formularz CEIDG-1, który można wysłać drogą elektroniczną lub wydrukować i zanieść do właściwego urzędu gminy.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca zakłada spółkę, będzie musiał odwiedzić również urząd skarbowy oraz ZUS. Ci, którzy zamierzają wpisać swoją działalność do KRS, muszą uiścić opłatę z tytułu wpisu sądowego. Tak więc założenie sp.j. lub sp. z o.o. w dalszym ciągu obarczone jest dodatkowymi kosztami. Opłaty są wymagane także wtedy, gdy przedsiębiorca chce uzyskać specjalne koncesje lub zezwolenia na prowadzenie działalności.

Formularz może być opatrzony podpisem elektronicznym – wówczas nie jest wymagana żadna dodatkowa autoryzacja.

Wniosek można wysłać również bez podpisu. W takim wypadku pracownik właściwego urzędu gminy skontaktuje się z osobą, która wysłała wniosek, w celu złożenia przez nią ręcznego podpisu w urzędzie. Telefonu z urzędu należy spodziewać się w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

Istnieje jeszcze jeden sposób na składanie wniosków bez wychodzenia z domu. Należy
na stronie http://epuap.gov.pl założyć zaufany profil, za pośrednictwem którego możliwe będzie wysyłanie wniosków do urzędu drogą elektroniczną. Ten sposób wymaga jednak jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia danych zawartych w stworzonym profilu.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć na kilka różnych sposobów, wśród których wyróżniamy następujące tryby postępowania:
a)Tryb1:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, opatrzyć go podpisem elektronicznym i wysłać.

Pozostałe tryby składania wniosku:

b)Tryb2:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, następnie wydrukować go i zanieść do urzędu gminy.

c)Tryb3:
Można przygotować wniosek online bez logowania do serwisu CEIDG, następnie wydrukować wniosek i zanieść do właściwego urzędu gminy.

d)Tryb4:
Można również pobrać wniosek i wypełnić go w formie papierowej (link z pdf-em), a następnie dostarczyć do urzędu gminy, który przekształci go we wniosek elektroniczny.

e)Tryb5:
Wypełniony wniosek można też przesłać do urzędu gminy listem poleconym. Taka forma wymaga jednak notarialnego potwierdzenia podpisu złożonego na wniosku.

Składamy elektroniczny wniosek CEIDG-1

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Jest to pierwszy dokument, z jakim spotyka się osoba zakładająca działalność gospodarczą. Wniosek można wypełnić elektronicznie na stronie CEIDG1.

Taka procedura jest szybsza i prostsza od metody tradycyjnej, zwłaszcza że dane wprowadzane do wniosku online są na bieżąco sprawdzane pod kątem poprawności przez mechanizmy zawarte na stronie internetowej. Po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy go wysłać. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku lub informuje o błędach, które należy poprawić.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Załączniki druku CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej;
 • CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 • CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;
 • CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych;
 • CEIDG-PN – służy do udzielenia pełnomocnictwa;
 • CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

Polska klasyfikacja działalności

Rejestrując działalność, należy pamiętać o określeniu przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). PKD zawiera odpowiednio sklasyfikowany spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Wyboru działalności dokonuje się przez wpisanie określonych numerów PKD we wniosku CEIDG-1.

Liczba numerów, jakie można wpisać, jest nieograniczona. Na druku CEIDG-1 można umieścić 10 numerów PKD, a jeżeli to nie wystarczy, należy dodatkowo użyć druku CEIDG-RD.

Klasyfikacje i nomenklatury dostępne są na stronie: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje. W przypadku wypełniania wniosku online system podpowiada użytkownikowi oznaczenia według klasyfikacji P

Pieczątka

Mimo że posiadanie pieczątki nie jest wymagane, to założenie bez niej konta firmowego w niektórych bankach będzie niemożliwe.

Na firmowej pieczątce powinny znaleźć się następujące dane:

 • pełna nazwa firmy (wraz z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy);
 • adres siedziby;
 • telefon i/lub faks;
 • REGON;
 • NIP (często się zdarza, że przedsiębiorcy pomijają ten element, jednak podanie numeru NIP na pieczątce jest bardzo użyteczne, chociażby podczas wystawiania faktur VAT. Nie trzeba wtedy pamiętać numeru, wystarczy przybić pieczątkę).

Wizytówka

Nowoczesny przedsiębiorca powinien zaopatrzyć się w wizytówki. Wręczanie wizytówek zarówno potencjalnym kontrahentom, jak i osobom prywatnym stanowi element konwenansu – jest to oznaka uprzejmości, jak również swoista reklama prowadzonej firmy.

Wizytówka powinna być przejrzysta i czytelna, zadrukowana tylko po jednej stronie. Istnieją pewne standardy dotyczące wyglądu wizytówki. Najważniejsze z nich to:

Rozmiar – powinien być taki, aby wizytówka mieściła się w portfelu lub w wizytowniku. Najczęściej jest to wymiar 9 cm x 5 cm.

Papier – najczęściej biały o gramaturze 280-300 g.

Czcionka – standardowo czarna, ciemnoszara lub granatowa. Pismo powinno być czytelne, należy więc wybrać jak najprostszy krój pisma (bez pochyłości i zbędnych udziwnień).

Zawartość – na wizytówce powinny się znaleźć tylko niezbędne informacje ułożone według ważności.

UKŁAD:

W centralnej części wizytówki powinno się znaleźć imię i nazwisko przedsiębiorcy pisane największą czcionką. Pod spodem drukowane jest zajmowane stanowisko, np. „projektant”.
W lewym górnym rogu najczęściej umieszcza się nazwę firmy lub logo (albo jedno i drugie).
W dolnych rogach powinien znaleźć się adres firmy oraz numer telefonu i/lub faksu (najmniejszą czcionką). Najczęściej numery telefonów umieszcza się w prawym dolnym rogu, zaś adres – w le

Rachunek bankowy

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma obowiązku zakładania rachunku firmowego. Jego należności i zobowiązania mogą być regulowane gotówkowo do kwoty 15 tysięcy euro. Po przekroczeniu tego progu ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek założenia rachunku firmowego.

Ponadto obowiązek taki dotyczy wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada bowiem, że podatek podlegający zwrotowi urząd skarbowy może przelać jedynie na rachunek bankowy.
Przedsiębiorca ma też możliwość używania prywatnego rachunku bankowego jako konta firmowego.

Jeżeli decyduje się na założenie rachunku firmowego, musi poinformować o tym urząd skarbowy (druk CEIDG-1 z załącznik CEIDG-RB) oraz ZUS (formularz ZBA).
Decyzja o tym, gdzie założyć rachunek firmowy, powinna być poprzedzona dokładną analizą ofert poszczególnych banków. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

 • wysokości opłat i prowizji za prowadzenie rachunku i przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe;
 • liczbę oddziałów oraz bankomatów danego banku;
 • obsługę rachunku przez Internet lub za pośrednictwem telekonsultanta.

Rachunek firmowy można otworzyć w placówce wybranego banku lub – w przypadku niektórych banków – za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Należy posiadać wówczas:

 • dowód osobisty;
 • oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • dokument nadający numer REGON;
 • ew. umowę spółki;

NIP

Jeśli osoba zakładająca firmę nie posiada numeru identyfikacji podatkowej, druk CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o nadanie takiego numeru.

Podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie NIP-em firmy.

Ponadto:

 • formularz NIP-5 jest wnioskiem o duplikat potwierdzenia nadania NIP-u;
 • w przypadku zakładania spółki, należy złożyć w urzędzie skarbowym NIP-2 oraz NIP-D;
 • formularz NIP-7 służy do aktualizacji danych już zarejestrowanego podatnika lub płatnika.

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title