tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (56) 65-222-30 (Szkolenia)

Wynajem lokali

Aktualności

Aktualności Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Godziny pracy biura Cechu  

Zapraszamy w godzinach  8 – 15

…………………………………………………….

DO WYNAJĘCIA LOKALE  240 m2 (parter)

oraz 25 m2 ( I piętro) nadające się na biura, sklepy ,

usługi, inną działalność , zlokalizowane w Toruniu na starówce

Kontakt pod telefonami 56 6522271  kom 606881712 , 601929003.

………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) organizuje w różnych miastach Polski bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami wsparcia w konkursach ogłaszanych przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

W województwie kujawsko-pomorskim spotkania odbędą się:

  • w Bydgoszczy – 28.03.2019 r. w siedzibie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (ul. Bydgoskich Przemysłowców 6);
  • w Toruniu – 11.04.2019 r. w Hotelu Uniwersyteckim przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ul. Szosa Chełmińska 83a).

Więcej o spotkaniu można dowiedzieć się na stronie internetowej https://www.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania/ (na tej stronie dostępny jest też formularz rejestracyjny).

……………………………

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy ogłosiły kolejny XIX Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych.

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jako organizator konkursu na poziomie regionalnym zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji oraz zachęcenie uczniów z zakładów rzemieślniczych do udziału  w  konkursie.

Konkurs na etapie regionalnym

Więcej informacji   na stronie www.izbarzem.pl w zakładce KONKURSY.

Kontakt  Cech   Toruń  tel  56 6522271     sekretariat@cech.com.pl

Załączniki do pobrania

Pismo informacyjne

Zał. nr 1 _Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Zał. nr 3_ Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu _ZRP

Regulamin konkursu _KPIRiP w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

Konto Bankowe    63 9511 0000 2001 0001 5626 0001

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać

akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Decyzja o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów

Ważne

Jeżeli złożysz oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i przynajmniej jeden raport informacyjny, to nie wycofasz już oświadczenia. Będziesz więc składać raporty informacyjne za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przez Ciebie w latach 1999–2018.

Od stycznia 2019 r. nowe dokumenty przekazywane do ZUS

 ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej – nowy dokument

Od stycznia 2019r . będziesz przekazywać raport ZUS RPA

 

Zmienią się dwa formularze rozliczeniowe

ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. W dokumencie zostanie usunięty blok VI – rozliczenie części IV i V (czyli rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu
w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne). Dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym będziesz rozliczać:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

  • wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń. W tym dokumencie zostanie dodany nowy blok V, który dotyczy rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo stosunku służbowego.

Systemy kadrowo-płacowe

Jeżeli korzystasz z programu kadrowo-płacowego, musisz go uaktualnić o dane, które będziesz przekazywać

do ZUS zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli zatem Twój program nie zapisuje wymaganych danych, musisz go zmienić w tym zakresie.

Krótko o tym co najważniejsze

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl

czytaj dalej

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Menu Title