tel. (56) 65-222-71 (Zarząd) | tel./fax (56) 65-222-30 (Szkolenia)

Aktualności

Aktualności Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Godziny pracy biura Cechu  

W okresie od    01,06,2017r   do   31,08,2017r   zapraszamy zainteresowanych  w godzinach  9 – 14

 

Jednolity Plik Kontrolny  informacje na stronie

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny

 

  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia  zaprasza do współpracy

pracodawców i przedsiębiorców , informacja na stronach

http://muptorun.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego

 https://pupdlapowiatutorunskiego.pl/

……….

Kształcenie zawodowe, informacje w zakładce nauka zawodu.

Egzaminy, mistrzowskie, czeladnicze, sprawdzające, więcej na stronie www.izbarzem.pl

Przewodnik, dla mistrza szkolącego , więcej na stronie www.izbarzem.pl

Akty prawne dotyczące szkolenia, więcej na stronie www.izbarzem.pl

Państwowa Inspekcja Pracy ”Pracownik młodociany

Doradztwo, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Toruń Św. Katarzyny 11
tel 56 6522230 , 56 6522271.

Nasze adresy e-mail sekretariat@cech.com.pl . dyrektor@cech.com.pl . prezes@cech.com.pl

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o zmianach podaj nam swój adres e-mail

Nowa Firma
Wiadomości niezbędne aby założyć firmę znajdziesz na stronie www.firmy-24.pl/jak-zalozyc-firme

Najniższe wynagrodzenie w 2017r wynosi 2000,00zł

Średnie wynagrodzenie 2017 rok  4263,00zł

Wynagrodzenia i inne wiadomości na stronie www.vat.pl

Wynagrodzenia uczniów od 12.2016r do 2,2017r
1 rok – 162,20 zł
2 rok – 202,75 zł
3 rok – 243,3 zł
więcej informacji na stronie www.vat.pl

Wysokość składek ZUS 2017r – właściciela firmy
podstawa naliczenia 2557,80 zł =60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty.

Konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenia społeczne = 812,61 zł z ubezpieczeniem chorobowym bez chorobowego 749,94zł

Konto 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne = 297,28zł

Konto 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
Fundusz Pracy = 62,67

więcej informacji na stronie www.zus.pl

Granica przychodu 20000,00zł zobowiązuje do instalacji kasy fiskalnej
więcej informacji www.vat.pl

VAT od zakupu samochodu osobowego odliczenia od paliwa kilometrówki
informacja na stronie www.vat.pl

Podmioty zwolnione z-VAT – limit sprzedaży

Zwolnienie z podatku VAT o charakterze podmiotowym przysługuje podatnikom w odniesieniu do sprzedaży nieprzekraczającej łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy ww. limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono ten limit.
Podatnicy, którzy rozpoczynają w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, mogą również korzystać z ww. zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Kalkulator limitu uprawniającego
do zwolnienia z VAT dostępny jest
w serwisie www.kalkulator.gofin.pl

Podatek VAT + ZUS +PIT

Wynagrodzenia , ryczałty , diety, kadry, ZUS nowe firmy, PIT, kalendarium,terminy płatności,
rachunkowość limity, amortyzacja, kwota graniczna płatności gotówkowej, sprawozdania finansowe, odsetki, sprawozdania finansowe jednostki mikro, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kalkulatory , Urzędy Skarbowe, adresy i konta bankowe Urzędów Skarbowych,
kontrola skarbowa adresy numery telefonów,

Przedstawione powyższe tematy oraz wiele innych znajdziesz na stronie www.vat.pl

Fundusze Europejskie szukaj na stronie http://www.mojregion.eu/

Nabór dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020. – Kredyt na innowacje technologiczne.
Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje o naborze dla przedsiębiorców w ramach Program Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020. + więcej

Dane kontaktowe

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
87-100 Toruń
ul. Św. Katarzyny 9/11

tel. (56) 65-222-71 (Zarzad)
tel/fax (56) 65 222 30 (Szkolenia)

Sekretariat
sekretariat@cech.com.pl

Dyrektor
dyrektor@cech.com.pl

Starszy Cechu
prezes@cech.com.pl

Menu Title